Munkedamsveien 62: Klagen ikke tatt tilfølge

Beboerforeningen har klaget til Fylkesmannen i Oslo og Akershus på det planlagte kontorbygget i parken ved Generaldirektørboligen i Munkedamsveien 62. Nå har vi fått
svar. Klagen er avslått og ROM Eiendom kan, med bystyrets hjelp, bebygge nok en grønn lunge i Oslo sentrum.Bebboerforeningens klageFylkesmannens svar

3 comments for “Munkedamsveien 62: Klagen ikke tatt tilfølge

Comments are closed.