Her er den nyeste utgaven av Ankern

Ankern nr 68 februar 2011

Vi har trykket avisen i 2500 eks., og vil dele den ut i postkassene til alle som bor i Ruseløkka/Skillebekk-området.

Vi har også lagt inn en postgiroblankett i avisen slik medlemskap kan fornyes eller nytegnes. Har du tid og anledning

til å hjelpe til med utdelingen ta kontakt med oss på post@ankern.org