Måned: februar 2011

Tinkern trues av trikken !

Ruseløkka/Skillebekk beboerforening har laget en høringsuttalelse om planprogram for fjordtrikken.
To av de foreslåtte traséalternativene, det ene gjennom Tinkern og det andre oppover Huitfeldtsgate
vil ødelegge mye for vår bydel. Vi tror ikke en fjordtrikk er egnet til å dekke behovet for kollektivtransport
i den nye fjordbyen på Filipstad,

Her er den nyeste utgaven av Ankern

Ankern nr 68 februar 2011 Vi har trykket avisen i 2500 eks., og vil dele den ut i postkassene til alle som bor i Ruseløkka/Skillebekk-området. Vi har også lagt inn en postgiroblankett i avisen slik medlemskap kan fornyes eller nytegnes.…