Beboerparkering

Bystyret skal behandle spørsmålet om beboerparkering skal innføres i Oslo i sitt
møte den 15.12. Innstillingen fra Samferdsels- og miljøkomiteen anbefaler at det innføres innenfor ring 2, og det blir opp til den enkelte bydel om det også skal innføres utenfor ring 2. Et parkeringskort er foreslått å skulle koste rundt kr. 1000 pr. år.
Vi tror det er det eneste riktig å innføre dette i stor skala. I de tre områdene som har hatt prøveordning har de negative reaksjonene stort sett kommet fra de som bor utenfor området. Den forelåtte prisen er i drøyeste laget selv om den kan sammenlignes
med priser fra andre byer i Norden som har slik ordning. 500 kr hadde vært bedre i første omgang.