Nytt kulturhus i Vika

Søndag 31. oktober åpnet Vepsebolet i Løkkeveien 11. Tre driftige damer har satt igang et lite kulturhus i lokalet som egentlig ligger ut mot
Huitfeldtsgate like nedenfor Joker. Her arrangeres det kreative kurs både for barn og voksne. Lokalet kan også leies ut til andre formål,
som møter, utstillinger selskaper mm. Gå inn på hjemmesiden til
Vepsebolet og finn ut mer: www.vepsebolet.no