Ny postadresse

Vi har fått ny postadresse, og den nye adressen er:
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening,
Postboks 2846, Solli
0204 OSLO

Snart vil vi også opprette en e-postadresse knyttet direkte til
vår hjemmeside. Inntil videre kan disse to adressene benyttes:
erdaka@gmail.com eller arne@ordsmia.no