Måned: november 2010

Nytt kulturhus i Vika

Søndag 31. oktober åpnet Vepsebolet i Løkkeveien 11. Tre driftige damer har satt igang et lite kulturhus i lokalet som egentlig ligger ut mot Huitfeldtsgate like nedenfor Joker. Her arrangeres det kreative kurs både for barn og voksne. Lokalet kan…

Ny postadresse

Vi har fått ny postadresse, og den nye adressen er: Ruseløkka/Skillebekk beboerforening, Postboks 2846, Solli 0204 OSLO Snart vil vi også opprette en e-postadresse knyttet direkte til vår hjemmeside. Inntil videre kan disse to adressene benyttes: erdaka@gmail.com eller arne@ordsmia.no