«Rom» tar pusterommet!

I Munkedamsveien 62 bodde generaldirektøren i NSB i sin tid i en staselig villa og et gedigent hageanlegg  med portnerbolig tegnet av arkitekt G.A. Bull og oppført i rundt 1860. Det  hele står der fortsatt og eies i dag av Rom Eiendom AS, som tidligere var NSB sin eiendomsavdeling.  Rom forvalter med andre ord eiendommer som for det alt vesentlige har blitt deres ved hjelp av penger bevilget over statsbudsjettet.

Illustrasjon av volumet til fremtidig kontorbygg i Munkedamsveien 62

Illustrasjon av volumet til fremtidig kontorbygg i Munkedamsveien 62

Eiendommen i Munkedamsveien 62 er regulert til spesialområde bevaring og til offentlig bygning/allmennyttige formål, barnehage og bydelshus. Dette burde være en hensiktsmessig regulering for akkurat denne eiendommen. En regulering som samtidig ivaretar bevaringshensynene og mulighetene for å legge til rette for at bydelen både kan få barnehage og bydelshus. Men en slik regulering er ikke bra nok for Rom Eiendom AS. Eiendommen har ikke nok ”utviklingspotensial” les: De kan ikke tjene nok penger på den.

Det er ikke noen penger å tjene på bevaring, og fint lite på barnehager og antagelig ikke noe på et bydelshus. Dermed setter de i gang en prosess med å få omregulert eiendommen slik at det kan bli mulig å bygge den ut til kontorformål. Greier man å få gjennomført omreguleringen er det ikke engang nødvendig å bygge før man kan hente gevinsten. Med en regulering til kontorformål stiger en eiendom med denne beliggenheten i verdi med titalls millioner.

Rom har engasjert dyktige arkitekter og benytter seg sikkert av sine gode kontakter både i Plan- og bygningsetat og i Rådhuset, iallfall har saken fått sin anbefaling både der og i byrådet. Ingen myndighet har stått opp for å forsvare den gjeldende reguleringplan. Til og med byantikvaren, som ellers kan være strie folk, synes det er greit med et kontorbygg i hagen til den staselige villaen i Munkedamsveien. De er visstnok fornøyd med å ha fått redusert høyden på nybygget.

Bydel Frogner sier ja til planene fordi det også er planer om en barnehage i et lite hjørne av kontorbygget. Riktignok blir barnehagen så  liten at bydelen neppe vil få råd til å drive den. Nå skal saken til politisk behandling, i først omgang i Byutviklingskomiteen.

Den 12 .november var komiteen på befaring i Munkedamsveien. Det lot til å være stor stemning for kontorplanene. Fagre ord fra partiprogrammer om ikke å bygge i grønne lunger er glemt. Arbeiderpartiets representant i Byutviklingskomiteen sa det slik; så lenge denne parken er regulert til bevaring og ikke friareal så ikke de noen grunn til å gå imot planene om å bygge kontorbygg i parken. Det kunne være fristende å utfordre Arbeiderpartiet til å ta et initiativ for få regulert parken til friareal, hvis det er det som skal til for å hindre bygging i grønne lunger.

Men det underligste er allikevel dette: Et steinkast unna, på Filipstadkaia, i det såkalte Hans Jægers kvartal legger fjordbyplanen til rette for storstilt utbygging av næringsarealer. Her blir det plass til 300 000 m2 kontorbygg uten å berøre et eneste eksisterende grøntareal. Så hvorfor skal det presses inn et kontorbygg på et ubebygd område som kunne blitt en ypperlig og trygg lekeplass for bydelens barn ?

Håper det er mange nok modige bystyrerepresentanter  til å la oss beholde pusterommet vårt og den grønne lungen i Munkedamsveien 62.

Erik Karlsen
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening

1 comment for “«Rom» tar pusterommet!

Comments are closed.