Ankern 2007 klar!

Ankern er nå ferdig laget og er klar for trykking. Den skal deles ut i i alle postkassene i strøket i løpet av november. Om noen har anledning til å være med på den dugnadsinnsatsen er det bare å ta kontakt med oss.

Her er brevet vi skrev til planleggerne av barnehagen i lavblokken til det tidligere Rikstrygdeverket: Barnehage – Tinkern