GENERALFORSAMLING 2022

Den 28.april kl.1830 avholder vi generalforsamling i auditoriet på Ruseløkka skole Agenda: 1. Styrets årsberetning 2: Økonomisk oversikt 3. Valg 4: Eventuelt 5: Foredrag «Drømmen om Filipstad» v/ Erik Karlsen

Husk jubileumsfesten i morgen !

I morgen 30.september feirer beboerforeningen 50 år! Det blir omvisning på nye Ruseløkka skole fra kl. 1745. Inngang fra Løkkeveien Så avholder vi en kort generalforsamling fra kl 1830. Kl. 19 starter festen med korsang Deretter følger Byantikvar Janne Wilberg…

Medlemskontingent 2020

Hovedmedlem                             2oo,- Husstandsmedlem                        50,- Pensjonister/studenter              100,- Boligsameie inntil 20 leil …

Nytt nr. av Ankern

Ankern nr. 75 april 2019 er trykket i 3750 eks. Den er nå i delt ut i alle postkassene i strøket. En stor takk til alle som har vært med å dele den ut. Noen steder har det vært vanskelig…