Siste sak

Nye styremedlemmer er valgt !

Av Erik Karlsen

På generalforsamlingen i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening 17.april 2018 ble følgende valgt inn i styret i foreningen for perioden 2018-2019: Ingunn Sakshaug, Drammensveien 50 A Hanne Haraldsen Hansgård, Niels Juels gate 1A Berit Johanne Markeseth, Observatorie terrasse 8 Tone Hakvåg Rønning, Huitfeldts gate 35b Helge Refsum Irgens, Vika Borettslag Sigrid Moldestad, Huitfeldts gate 35c/ Kongen Marina Erik… les mer

Årsberetning 2017-2018

Av Erik Karlsen

Årsberetning 2017-… les mer

Medlemskontingent 2018

Av Erik Karlsen
RS-kart 2017

Et medlemskap i Ruseløkka/Skillebekk beboerforening koster kr. 200,- pr. år. For husstandsmedlemmer kr.50,- Pensjonister og studenter betaler kr.100,- Det er også mulig for boligsameier å bli medlem. Boligsameier inntil 20 leiligheter kr. 1000,- 20 til 50 leiligheter kr. 3000,- over 50 leiligheter kr. 5000,- Kontingenten… les mer


Flott åpning idag

Av Erik Karlsen

IMG_9499
Det nye treningsfeltet i Lassons gate ble offisielt åpnet i dag. Det sørget ordfører Marianne Borgen for, med god hjelp av feiende flott musikk fra Ruseløkka skolekorps. Treningsfeltet er finansiert av sparebankstiftelsen DNB. Beboerforeningen søkte om penger og fikk 300 000 kroner til formålet. Ingen grunn til å gå på dyre treningssentre ; tren gratis i Lassonsgate !

Generalforsamling 27.april 2017

Av Erik Karlsen

Ruseløkka/Skilllebekk beboerforening vil avholde generalforsamling 27.april kl. 18.
Denne gangen vil møtet bli avholdt i Sommerogaten 1. Etter generalforsamlingen vil vi få en omvisning i dette praktbygget som er tegnet
av arkitektene Bjercke og Eliassen. Her holdt opprinnelig Oslo Lysverker til, senere flyttet bl.andre Bydel Frogner inn. Nå skal snart bydel
Frogner flytte ned til det som en gang var Rikstrygdeverket på Skillebekk, deretter blir det hotell i Sommerogaten 1.Sommerrogt 1
Dersom du som medlem har forslag til tema som skal tas opp på møtet setter vi pris på om du sender det skriftlig til post@ankern.org så raskt
som mulig og senest innen 14 dager før møtet.
Vi lager nå en ny papirutgave av Ankern. Den vil som vanlig bli distribuert  i postkassene til alle som bor i strøket vårt.
Der vil det også følge med en postgiroblankett for innbetaling av medlemskontingent. Vi trenger alltid hjelp til utdeling
av avisen, si fra til post@ankern.no.