Siste sak

Ankern har blitt digital !

Av Erik Karlsen

Ankern 2022 for skjerm… les mer

GENERALFORSAMLING 2022

Av Erik Karlsen

Den 28.april kl.1830 avholder vi generalforsamling i auditoriet på Ruseløkka skole Agenda: 1. Styrets årsberetning 2: Økonomisk oversikt 3. Valg 4: Eventuelt 5: Foredrag «Drømmen om Filipstad» v/ Erik… les mer

Husk jubileumsfesten i morgen !

Av Erik Karlsen

I morgen 30.september feirer beboerforeningen 50 år! Det blir omvisning på nye Ruseløkka skole fra kl. 1745. Inngang fra Løkkeveien Så avholder vi en kort generalforsamling fra kl 1830. Kl. 19 starter festen med korsang Deretter følger Byantikvar Janne Wilberg med et innlegg Øystein Røger… les mer


Julesang med Cor Mio !

Av Erik Karlsen

Medlemskontingent 2020

Av Erik Karlsen

Hovedmedlem                             2oo,-
Husstandsmedlem                        50,-
Pensjonister/studenter              100,-
Boligsameie inntil 20 leil         1000,-
Boligsameie 20 -50 leil.            3000,-
Boligsameie over 50 leil.          5000,-

 

Beløpet kan Vippses til 48015 eller betales
til kontonr. 0530 37 92165
med adresse
Ruseløkka/Skillebekk beboerforening
Postboks 1261 Vika
0111 Oslo

Husk å merke betalingen med navn, adresse, telefon og eventuell e-postadresse

Nytt nr. av Ankern

Av Erik Karlsen

Ankern nr. 75 april 2019 er trykket i 3750 eks. Den er nå i delt ut i alle postkassene i strøket.
En stor takk til alle som har vært med å dele den ut. Noen steder har det vært vanskelig å komme inn.
Dermed kan det hende at noen ikke har fått den. Derfor legger vi avisen ut her på hjemmesiden vårAnkern 2019 oppslag alle sider (1)